Eventyret Wadi Rum

Dagene var utfordrende for alle, både på det fysiske, psykiske og åndelige planet. Gjennom aktiviteter som kamelridning, vandring i ørkenen, jeeptur, drama, undervisning, samtalegrupper, bønn og sang, var det rikelig rom for å bli bedre kjent gjennom lek og alvor.

Del to av Bridgebuilders 09/10 er avsluttet. En ting er sikkert; det vil ta mange uker å fordøye alt som har skjedd. Det har vært en festreise fra start til slutt. Du verden for en fantastisk gjeng! Både deltakerne og mine medledere har gjort stort inntrykk på meg, og jeg har frydet meg sammen med denne gjengen. Og ikke minst: Du verden for en Gud vi har! Han var sterkt til stede midt i blant oss. Vi vet at mange av dere har fulgt oss i bønn, og det takker vi dere hjerteligst for. Det er vi avhengige av i et slikt prosjekt.

Rammene for dagene vi hadde sammen var perfekte; Jordans Wadi Rum ørken er vakker, og innbyr til fred og glede. Ødemarken gir gode rammevilkår for en slik samling. Ingen forstyrrelser fra andre, og det å campe sammen i en beduinleir, med enkle forhold, gjør noe helt spesielt med fellesskapet. Det at ingen av oss hadde mulighet til å dusje på 5 dager, gjorde at det ikke var fokus på hvordan vi så ut, flere av oss så oss ikke i et speil i det hele tatt på disse dagene. Det var på en underlig måte befriende!

Når det ytre ble mindre viktig, ble det enklere å fokusere på de dypere ting, og det førte oss nærmere hverandre. Det ble mange gode samtaler disse dagene. Dagene var utfordrende for alle, både på det fysiske, psykiske og åndelige planet. Gjennom aktiviteter som kamelridning, vandring i ørkenen, jeeptur, drama, undervisning, samtalegrupper, bønn og sang, var det rikelig rom for å bli bedre kjent gjennom lek og alvor. Vi gikk også dypere på temaområder som ble tatt opp forrige sommer, bl.a. om å våge seg ut av komfortsona, om å være gode forandringsagenter, utfordringer i forsoningsprosessen, vår identitet og tilhørighet.

Vi opplevde mye flott, men skal jeg trekke frem noe spesielt, var noe av det største for meg at deltakerne våget å åpne opp, og fortelle både om gleder og om utfordringer. Som en av israelerne, Angelica, sa det: ”Gud gjorde nydelige ting i livet mitt i løpet av Bridgebuilders (begge konferansene), mitt hjerte har blitt rystet, knust og så fornyet. Gud har bygget sterke og fantastiske relasjoner mellom oss.” Sitat er hentet fra et hefte vi holder på å lage om Bridgebuilders, som skal innholde både artikler, bakgrunnen for prosjektet og vitnesbyrd fra deltakerne. Planen er at det skal være ferdig produsert til sommerens stevner. Ønsker noen av dere det tilsendt, er det bare å gi beskjed, så skal vi sende til dere når det er klart.

Hilser dere med Ef. 6.10-18:

”Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,”

Brobyggerne har fått et levende møte med den oppstandne Fredsfyrsten, mange av dem har gitt uttrykk for at deltakelsen i Bridgebuilders har vært livsforvandlende. De har fått styrket sin tro, og sin overbevisning om at vi som kristne skal bringe fred til våre omgivelser. Når de nå har kommet hjem hvert til sitt, møtes de av den harde hverdagen. De trenger våre bønner. Vil du være med å bære dem i bønn? Videre er Bridgebuilders fremtid usikker, pga økonomiske utfordringer. Prosjektet er en suksess som vi absolutt ønsker å fortsette med. Vi tror at Gud vil Bridgebuilders, og at han vil legge til rette slik han ser best. Kan dere være med å be for oss om visdom i planleggingen av Bridgebuilders fremtid? På forhånd takk!

Sjekk ut mer info og bilder på vår Facebook side.

Oslo, 14. april 2010

Beste hilsen

Karin Riska
Prosjektleder, Bridgebuilders