Velkommen til BridgeBuilders.no

BridgeBuilders er et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Motivasjonen for prosjektet bygger på ønsket om å involvere unge mennesker fra Midtøsten og Norge i freds og forsoningsarbeid. Prosjektet drives av Den Norske Israelsmisjon / return2sender i samarbeid med Den Evangelisk Lutherske Frikirke, og arrangeres i samarbeid med partnerorganisasjoner i Midtøsten.

BridgeBuilders er et todelt utvekslingsprosjekt der første del foregår i Norge, og den andre i Midtøsten. BridgeBuilders ble arrangert første gang som et pilotprosjekt i 06/07, og har etter det blitt gjennomført tre ganger (09/10, 12/13 og 14/15). BridgeBuilders legger til rette for møter på tvers av kulturelle skillelinjer. Møtet mellom deltakerne skal stimulere til refleksjon og samtale om identitet, fordommer, respekt, anerkjennelse, enhet og konfliktløsning. Gjennom teambuilding og ulike former for undervisning utdanner vi unge mennesker, og gir dem erfaringer og redskap som øker mulighetene og motivasjonen deres til å være fredsagenter. Det er vår tro, og vår intensjon, at impulsene fra BridgeBuilders vil få ringvirkninger som står i fredens og forsoningens tjeneste

Kommende prosjektrunde er lagt til sommeren 2017 og påsken 2018.

BridgeBuilders.no er en presentasjons- og ressursportal på engelsk. Her finner du fyldig informasjon om prosjektet og detaljer om involvering gjennom å bli deltaker eller partner.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter, eller om du ønsker å komme i direkte kontakt med oss kan du henvende deg til:

Linda Ekerhovd
Mob: (+47) 90 63 26 49
Epost: Linda@return2sender.no